Pravilnik zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Stritar, mizarstvo, d.o.o. zbira od vas, ko želite naročiti kakšno izmed ponujenih storitev.

1. SPLOŠNO

V podjetju Stritar, mizarstvo, d.o.o. spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in stremimo h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato pri nudenju naših storitev preko spletne strani delujemo v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakon o elektronskih komunkacijah (ZEKom-1)) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Zbrane podatke bomo uporabljali izključno za opravljanje storitev, ki jih ponujamo. Podjetje Stritar, mizarstvo, d.o.o. spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

Zavezujemo se, da ne bomo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovali osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočili tretji osebi vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

2. UPRAVLJAVEC

Upravljalec je podjetje Stritar, mizarstvo, d.o.o., Rašica 24a, 1315 Velike Lašče, matična številka: 8096643000, davčna številka: SI59489103, elektronski naslov: info@stritar.si

3. UPORABNIK

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga na kakršen koli način uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji. Vso objavljeno vsebino uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost.

Ponudnik storitve se bo potrudil zagotoviti točnost in ažurnost vseh vsebin a za to ne odgovarja. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel v nadaljevanju opisane pogoje in da se z njimi strinja.

4. ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV IN NAMEN NJIHOVE OBDELAVE

Stritar, mizarstvo, d.o.o. bo za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbiral, vodil, obdeloval in shranjeval naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek; naslov
  • ime podjetja oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • elektronska pošta;
  • kontaktno telefonsko številko;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletnih straneh,...

Upravljavec se zavezuje, da se bodo ti osebni podatki uporabljali izključno v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

5. PRAVICE UPORABNIKA

Uporabnik ima pravico, da kadarkoli zahteva po elektronski pošti na naslov info@stritar.si ali pisno na naslov Stritar, mizarstvo, d.o.o., Rašica 24a, 1315 Velike Lašče, dostop do svojih osebnih podatkov, pregled, popravo, omejitev obdelave ali izbris svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko kadar koli prekliče privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

6. ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Posredovani osebni podatki se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena obdelave, oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. Po izpolnitvi namena obdelave se podatki izbrišejo oz. se blokira dostop do njih.

7. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Upravljavec lahko po potrebi, za izvajanje določenih del, ki prispevajo k njegovim storitvam, pooblasti druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko upravljavec posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument. Zunanjim obdelovalcem bo upravljavec tovrstne podatke posredoval oziroma naredil dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Upravljavec na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Upravljavec se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

Upravljavec vaše osebne podatke ne bo iznesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

8. SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico, da predmetno izjavo po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti).


Nazaj na vrh