STRITAR, MIZARSTVO, d.o.o.
Rašica 24A
1315 Velike Lašče

Informacije:
Mob.: +386 41-832-953
Telefon: 01/7881-977
E-pošta: info@stritar.si

Salon - SHOWROOM FURNITURE DESIGN by STRITAR:
Za sestanek in ogled pohištva je potreben predhodni dogovor z rezervacijo termina.

DELOVNI ČAS:
ponedeljek-petek:
07:00-15:00

GPS: 45.852461 in 14.622147

Kliknite tu za neposreden dostop Google maps in prikaz poti kako do nas


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ob uporabi spletne strani se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin spletnih strani www.stritar.si.
Z obiskom spletne strani oz. s prijavo na novice se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, uporaba spletne strani oz. prijava na e-novice ter izpolnjevanje obrazcev na strani ni možno.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: pogoji uporabe) spletne strani stritar.si se nanašajo na pogoje uporabe vsebin na spletni strani. Predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med Stritar, Mizarstvo, d.o.o., Rašica 24a, 1315 Velike Lašče (v nadaljevanju: ponudnik), in vsako osebo, ki obišče spletno stran in/ali na kakršen koli način uporablja spletno stran (v nadaljevanju: uporabnik).
Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe in/ali izbrisa katerega koli dela spletnih strani brez vnaprejšnjega obvestila. Ponudnik z namenom, da se uporabniku zagotovi čim boljša možna izkušnja, skrbi za stalno posodabljanje spletne strani. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava spletne strani občasno spreminjata brez predhodnega obvestila uporabniku.

2. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI
Spletne strani so v splošnem dostopne 24 ur na dan. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do spletnih strani zaradi tehničnih razlogov. Ponudnik si prav tako pridržuje pravico do daljših prekinitev dostopa do spletnih strani v primerih povezanih z vzdrževalnimi deli in / ali zamenjavo opreme. Ponudnik ne jamči dostopa do spletnih strani v primerih izpadov v omrežjih ponudnikov internetne povezave ali kakršnih koli izpadih, napakah in / ali drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah, ki so posledica nedelovanje tretjih strank (izpad internetne povezave, izpad električnega napajanja,...) ter v primerih višjih sil.

3. OMEJITVE DOSTOPA DO SPLETNIH STRANI
Ponudnik si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 7. točki teh pogojev uporabe, omeji ali prekine dostop do vsebin spletnih strani za posamezni IP naslov uporabnika.

4. STAROSTNE OMEJITVE IN ODGOVORNOST
Pri uporabi spletnih strani ni starostnih omejitev. Uporaba spletnih strani je namenjena uporabnikovi lastni uporabi. Prijava drugih oseb ali izpolnjevanje obrazcev za druge osebe ni dovoljena, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

5. UPORABA PIŠKOTKOV
Na spletnih straneh uporabljamo piškotke za spremljanje obiskanosti spletnih strani s ciljem izboljšanja in lažjega brskanja po spletnih straneh.
Kaj je piškotek ?
Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Prenese se preko brskalnika pri prvem obisku spletne strani in ko se naslednjič vrnete na stran z istega računalnika, tablice ali telefona, lahko brskalnik preveri, ali je piškotek z naslovom spletne strani shranjen.
Brskalnik uporabi podatke iz piškotka ter jih pošlje nazaj na spletno stran. To omogoča spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko tudi temu ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve.
Prednosti piškotkov
Ob uporabi istega računalnika ( tablice ali telefona ) in brskalnika so piškoti zelo uporabni, saj si lahko na primer zapomnijo vaše nastavitve, pomagajo nam spremljati, kako uporabljate naše strani in naredijo prikazano vsebino bolj ustrezno vašim potrebam in načinu brskanja.

6. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI
Uporabnik se zaveda, da:
• Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin na spletnih straneh niso v vsakem trenutku 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja sistemov tretjih strani, ki so potrebni za dostop do spletnih strani (ponudniki internetne povezave, ponudniki električne energije,...), ponudnik ne prevzema odgovornosti.
• Ponudnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica nepravilne uporabe ali neznanja uporabnika pri uporabi storitev.
• Za uporabo storitev uporabnik potrebuje ustrezno programsko in strojno opremo (računalnik, spletni brskalnik, dostop do interneta).
• Ponudnik tehnično ne more zagotoviti delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi začasno motile delovanje storitev.
• Vse informacije, gradiva in druge vsebine na spletnih straneh so informativne narave. Ponudnik po najboljših močeh poskuša zagotavljati čim boljšo predstavitev in delovanje spletnih strani ter ažurnost, popolnost in pravilnost podatkov, ki so predstavljeni na spletnih straneh. Kljub temu ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
• Brez predhodnega dovoljenja ponudnika se ne sme: kopirati, tiskati ali shranjevati objavljenih slik na spletnih straneh. Prav tako je brez predhodnega dovoljenja ponudnika izrecno prepovedana uporaba grafičnih elementov in znamk.

7. UPORABNIK SE ZAVEŽE
• Da ne bo vsebin, objavljenih na spletnih straneh, uporabljal v komercialne, nelagalne ali katere koli druge namene, razen tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe.
• Da ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki se nahajajo na spletnih straneh.
• Da ne bo poskušal pridobiti, zbirati in / ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov spletnih strani.
• Da ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celotne ali delov vsebin spletnih strani.
• Da ne bo uporabljal računalniških kod, zlonamernih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo spletnim stranem in / ali ponudniku in njegovi programski ter strojni opremi.

8. REKLAMACIJE
V primeru težav ali vprašanj lahko pošljete sporočilo na info@stritar.si.

9. KRŠENJE POGOJEV UPORABE
Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali splošne pogoje poslovanja, onemogoči dostop do spletnih strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pogojev poslovanja in / ali splošnih pogojev poslovanja s strani drugih uporabnikov, lahko sporočite na e-poštni naslov info@stritar.si.

10. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE
Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih strani, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne strani ponudnika, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te pogoje uporabe, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.stritar.si ali preko elektronske pošte, posebej če se spremembe nanašajo na spremembo politike varovanja osebnih podatkov. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve pogojev uporabe začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.
Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh pogoje uporabe ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi pogojev uporabe preklicati svojo registracijo ali nehati uporabljati storitve, vsebine ter karkoli drugega iz spletnih strani, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve pogojev uporabe sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo ponudniku sporoči preklic. Za preklic uporabe se šteje, da uporabnik več na noben način ne uporablja spletne strani ponudnika.

11. PRITOŽBE IN SPORI
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je možno oddati preko elektronske pošte na naslov info@stritar.si. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
Ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Skladno z zakonskimi normativi Ponudnik objavlja spletno povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov. Platforma je na voljo tukaj:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter sprememb Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI

Varstvo osebnih podatkov ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Stritar, mizarstvo, d.o.o. zbira od vas, ko želite naročiti kakšno izmed ponujenih storitev.

1. SPLOŠNO
V podjetju Stritar, mizarstvo, d.o.o. spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in stremimo h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato pri nudenju naših storitev preko spletne strani delujemo v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakon o elektronskih komunkacijah (ZEKom-1)) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Zbrane podatke bomo uporabljali izključno za opravljanje storitev, ki jih ponujamo. Podjetje Stritar, mizarstvo, d.o.o. spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.
Zavezujemo se, da ne bomo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovali osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočili tretji osebi vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.
Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

2. UPRAVLJAVEC

Upravljalec je podjetje Stritar, mizarstvo, d.o.o., Rašica 24a, 1315 Velike Lašče, matična številka: 8096643000, davčna številka: SI59489103, elektronski naslov: info@stritar.si.

3. UPORABNIK

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga na kakršen koli način uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji. Vso objavljeno vsebino uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost.
Ponudnik storitve se bo potrudil zagotoviti točnost in ažurnost vseh vsebin a za to ne odgovarja. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel v nadaljevanju opisane pogoje in da se z njimi strinja.

4. ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV IN NAMEN NJIHOVE OBDELAVE

Stritar, mizarstvo, d.o.o. bo za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbiral, vodil, obdeloval in shranjeval naslednje uporabnikove podatke:
• ime in priimek; naslov
• ime podjetja oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
• elektronska pošta;
• kontaktno telefonsko številko;
• druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletnih straneh,...

Upravljavec se zavezuje, da se bodo ti osebni podatki uporabljali izključno v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

5. PRAVICE UPORABNIKA

Uporabnik ima pravico, da kadarkoli zahteva po elektronski pošti na naslov info@stritar.si ali pisno na naslov Stritar, mizarstvo, d.o.o., Rašica 24a, 1315 Velike Lašče, dostop do svojih osebnih podatkov, pregled, popravo, omejitev obdelave ali izbris svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko kadar koli prekliče privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

6. ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Posredovani osebni podatki se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena obdelave, oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. Po izpolnitvi namena obdelave se podatki izbrišejo oz. se blokira dostop do njih.

7. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Upravljavec lahko po potrebi, za izvajanje določenih del, ki prispevajo k njegovim storitvam, pooblasti druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko upravljavec posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument. Zunanjim obdelovalcem bo upravljavec tovrstne podatke posredoval oziroma naredil dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.
Upravljavec na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Upravljavec se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.
Upravljavec vaše osebne podatke ne bo iznesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

8. SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico, da predmetno izjavo po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti).

Splošni pogoji poslovanja in politika varstva zasebnosti sta objavljena na spletni strani www.stritar.si dne 13.04.2022.